Nkauj Hnub thiab Nraug Hli

Sun_and_Moon_by_daydreamer_art
Sun and Moon by starwoodarts

I found this beautiful paj huam (Hmong poem) that Nujtxeeg posted on the Hmongza forum, telling the story of Nkauj Hnub (Maiden of the Sun) and Nraug Hli (Man of the Moon). This story describes the tragic love story of Nkauj Hnub and Nraug Hli, who will forever yearn for each other’s love and are only allowed fleeting moments together. It is also an origin story of how the Sun and Moon came to be and why we have solar and lunar eclipses. If you do not read Hmong, you can scroll past the paj huam to my English summary below.

Ntuj tsim teb raug txheej thaum ub
Muaj Hmoob ib leej ntxhais hu ua Nkauj Hnub
Ntuj tsim teb raug txheej thaum i
Muaj Hmoob ib leej tub hu ua Nraug Hli

Ntuj tsim nkawd los nphau tej roob tej toj
Kom haiv Hmoob thiaj tau lub chaw mus zoo ua noj
Ntuj tsim nkawd los pheev lub ntiaj teb kom tiaj tus thiaj dav
Kom haiv Hmoob thiab tau lub chaw mus zoo ua hnav

Lub caij nyoog dhau lawm tej sis niab
Nraug Hli pom Nkauj Hnub zoo zoo ntxim nws lub me siab
Lub sij hawm dhau lawm tej sis zawv
Nkauj Hnub pom Nraug Hli zoo zoo ntxim nws lub me plawv

Nkauj Hnub thiab Nraug Hli thiaj tau los sib dag mus sib deev
Nkawd tseg ncua lub ntiaj teb tsis muab los pheev
Nraug Hli thiab Nkauj Hnub thiaj tau los sib deev mus sib dag
Nkawd tseg ncua tej toj roob tsis muab los nphau kom tag

Toj roob hauv pes tseem siab siab nkhaus niv nkhaus nom
Haiv Hmoob tsis tau lub zoo chaw mus vam khom
Lub ntiaj teb tseem ti ti nqaim nqaim ua dej ua hav
Haiv Hmoob tsis tau lub zoo chaw mus ua noj ua hnav

Lub Ntuj thiaj muab Nrauj Hli mus txia lis zoj ua lub hli
Lub Ntuj thiaj muab nkawd sib faib kom tsis muaj hnub nkawd yuav sib ti
Lub Ntuj thiaj muab Nkauj Hnub mus txia li nkaus ua lub Hnub
Lub Ntuj thiaj muab nkawd sib cais kom tsis muaj hmo nkawd tau sib hlub

Lub Ntuj kom Nkauj Hnub tawm tuaj pom kev ci lis zoj
Haiv Hmoob thiaj pom kev mus ua hnav thiab ua noj
Lub Ntuj kom Nraug Hli tawm tuaj pom kev ci li thav
Tej qoob loo nroj tsuag thiaj txawj hlob thiab txawj hlav

Nkauj Hnub nim nco nco Nraug Hli tuaj nraim nws nruab plawv
Txhua hnub nws lub kua muag nim tawm teev si lis zawv
Nraug Hli nim hlub hlub Nkauj Hnub tuaj nraim nws nruab siab
Txhua hmo nws lub kua muag nim tawm teev si li niab

Lub Ntuj thiaj tso cai zoo caij mus haum hmo nkawd mam rov tuaj sib ntsib
Tab sis cia seb haiv Hmoob puas tseem yuav xib
Lub Ntuj thiaj tso cai zoo nyoog mus haum hnub nkawd mam rov tuaj sib hlub
Tab sis cia seb haiv Hmoob puas tseem yuav pub

Zoo caij mus hawm hmo Nkauj Hnub ncig li yeev tuaj ntsib Nrauj Hli
Haiv Hmoob nim tias yog lawm dab yuav mus noj hli
Lawv nim qw npuaj teg ntaug taw tsis pub nkawd mus sib ti
Nkauj Hnub tsuas tau tuaj yuj ntsia me Nraug Hli ib me ntsis

Zoo nyoog mus haum hnub Nraug Hli thiaj khiav lis zoj tuaj hlub Nkauj Hnub
Haiv Hmoob nim tias yog lawm dab yuav mus noj hnub
Lawv nim qw ntaus nruas tua phom tsis pub nkawd mus sib hlub
Nraug Hli tsuas tau tuaj ncig ntsia me Nkauj Hnub ib me ntsug

Nkauj Hnub tsuas pom Nrauj Hli ib me muag
Nws kua muag ntws yaws lub siab quaj ntsuag
Nraug Hli tsuas ntsib Nkauj Hnub ib me pliag
Nws kua muag ntws yees lub plawv quaj nrhiav

Nkauj Hnub kua muag tau poob ua huab ua nag ntub haiv Hmoob
Yog hnub twg tshav ntuj tshav teb zoo
Haiv Hmoob siab nyob tsis qab lawv yuav mus hais kwv txhiaj nrog qwv nplooj
Lawv thiaj mam paub txog me Nkauj Hnub txoj kev mob siab thiab nroo

Nraug Hli kua muag tau poob ua huab ua cua ntub peb saw daws tag
Yog hmo twg qaim hli lam lug hli nra
Peb sawv daws plawv nyob tsis tus peb yuav mus tshuab ncas nrog tshuab raj
Pej thiaj mam paub txog me Nraug Hli txoj kev ntxhov plawv thiab mob ntsaj

Nkauj Hnub thiaj Nraug Hli txoj kev nkauj kev nraug tau muab faib cia rau haiv Hmoob
Txoj kev lwj siab ntxhov plawv cia haiv Hmoob coj mus tsim ua noob
Nraug Hli thiab Nkauj Hnub txoj kev sib hlub sib nco tau muab faib tseg rau Peb Hmoob
Txoj kev kho siab mob plawv cia Peb Hmoob mam coj mus qhoob

Nkauj Hnub thiab Nraug Hli zab dab neeg cia los xaus li no

I will not translate this paj huam because there are some Hmong words and phrases that have no equivalent English translation. And I feel as even if I try to translate it, no matter how good I could be at translating, it would not do justice to the beautiful storytelling of the poem.

I will summarize the story.

The_Picture_of_Sun_and_Moon_by_chiwayu
The Picture of Sun and Moon by chiwayu

Long, long ago, in the beginning of the world, there was a Hmong maiden named Nkauj Hnub and a Hmong son named Nraug Hli. The Heavens created them to carve the hills and mountains, to flatten and widen the lands so that the Hmong can have a home to farm and live. Time went by and Nraug Hli and Nkauj Hnub saw each other. They fell in love and neglected their duties. The Hmong didn’t have land to farm or a home to live. So, the Heavens separated them and turned Nkauj Hnub into the Sun and Nraug Hli into the Moon.

The Sun appeared during the day to give light to the Hmong so they can go about their daily lives, and the Moon appeared during the night to help in nature’s growth. The Sun and Moon missed each other and cried every day and night. The Heavens took pity on them and decreed that the Hmong would decide the fate of the lovers.

During an auspicious day, the Sun flew by the Moon. However, the Hmong screamed that a monster was eating up the Moon, so they clapped their hands and stomped their feet in disapproval. Because of this, the Sun only saw a glimpse of the Moon. The couple tried their luck again on a different day. The Moon flew by the Sun. Again, the Hmong screamed that a monster was eating up the Sun, so they beat their drums in disapproval. Because of this, the Moon only got to embrace the Sun for a little bit. They tread forever apart through the sky and only meet a couple times a year.

It is said that Hmong women will feel very lonely and sad in the fields on a sunny day. In feeling so, they will leaf blow love songs to call out to their lovers. During a full moon, Hmong men will feel the sad and lonely urge to play on their mouth harps and flutes in the moonlight to capture the hearts of their lovers. The Sun and the Moon were separated for the benefit of the Hmong, so it is the Hmong who will carry on the burden of heartache and sorrow of the lovers.

One thought on “Nkauj Hnub thiab Nraug Hli

Comments are closed.